نفقه مبلغی است که به منظور رفع نیازهای اولیه زندگی، از جانب انفاق کننده به مستحق ...

از آنجا که حجم بالایی از دعاوی حقوقی در دادگاه‌ها با موضوع ارث و میراث مطرح می‌شود ...

براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند، پس از گذراندن مراحل طلاق از طرف مرد، در ...

طلاق توافقی در حال حاضر از مسائل بحث برانگیز هر مجموعه و یا خانواده‌ای است. اگر ...

مهریه در حقوق مدنی اموال خاصی است یا چیزی که جانشین مالکیت است و به عنوان ...

در دین اسلام همانطور که قانون ازدواج محترم شمرده می شود قانون طلاق نیز یک راه ...