الزام به اخذ پایان کار، اگر تمامی ساخت و ساز انجام شده طبق مجوزهای ساختمانی اجرا ...

طبق قانون اراضی مستحدث و ساحلی، اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور ...

قرارداد اجاره، قراردادی است که بین موجر یا اجاره دهنده و مستاجر تنظیم و نوشته می ...

تقاضای ید یا به عبارتی دستور تخلیه یک تصمیمی قضایی می‌باشد که در مباحث اجاره مطرح ...

اثبات کردن مالکیت ملک از رایج‌ترین دعاوی ملکی می‌باشد و بارها پیش آمده است که دو ...

مراحل دریافت و صدور سند مالکیت و قوانین مرتبط با آن، از آن دسته از مسائلی ...

ساختمان‌هایی که در سطح شهر ساخته می‌شوند، هر یک با توجه به هدفی ساخته شده‌اند به ...