شناسنامه سندی است که مهم‌ترین وقایع زندگی هر فرد در آن به ثبت می‌رسد و بر ...

حذف سادات از شناسنامه کار بسیار دشواری است و احتمال موفقیت نسبی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود ...

دعوی ابطال واقعه فوت غالبا درپی پیدا شدن فرد مفقودالاثر است. زمانی که فردی فوت کند، ...

هر فرد می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، یکبار نام خود را ...

ازدواج از ارزشی‌ترین اقدامات جهان اسلام است که ضمن فراهم کردن بستری آرام برای افراد، به ...

انتخاب نام خانوادگی اشخاص به دست خودشان نبوده و به پیشینه خانواده فرد وابسته است. نام ...