مجازات سقط جنین
اجاره نامه مغازه

مقالات پربازدید

مسائل کیفری و جزایی

در قانون مجازات اسلامی؛ سرقت، به ربودن مالی که متعلق به فرد دیگریست گفته می‌شود. امروزه ...

در فقه جزایی، یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی الارض از مباحث بسیار مهم است. ...