banner

شرایط ضمن عقد نکاح

شرایط ضمن عقد نکاح

امکانی که قانونگذار برای افراد قرار داده است تا بتوانند عقد و پیمان خود را مطابق با سلیقه و عقاید مورد نظر خود انتخاب کنند، شرایط ضمن عقد نکاح است. قانون مدنی ایران، ازدواج را یک عقد لازم الاجرا می‌داند که دختر و پسر باید شرایط و تعهداتی را نسبت به یکدیگر بپذیرند و در مقابل نیز دارای حق و حقوقی هستند.

هنگامی که مرد در سند ازدواج دائم، شرایط ضمن عقد نکاح را قبول کند، اگر این شرایط محقق نشود، زن می‌تواند با وکالت بلاعزل جدا شود. در ایران وکالت همراه ما باشید.

شرایط ضمن عقد نکاح در قانون

 مطابق با قانون مدنی کشور، دختر و پسر در عقد ازدواج دائم، می‌توانند در سند ازدواج خود، پس از توافق با یکدیگر شروطی را قید کنند. مطابق با ماده ۱۱۹ قانون مدنی، هر یک از زوجین می‌توانند شروطی که بر خلاف ذات عقد است را نیز قید نمایند. در نتیجه، دختر و پسری که ازدواج می‌کنند، با پذیرش شرایط ضمن عقد، در مقابل یکدیگر حقوق و وظایفی پیدا می‌کنند که موظف به انجام آن‌ها هستند.

به‌علاوه، در قانون مدنی کشور، برای اجرا نشدن شرایط ضمن عقد نکاح، ضمانت اجرایی تعیین شده است. تعدادی از شرایط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج به صورت چاپی آمده است، که زوجین با امضای هر یک از شروط، آن‌ها را می‌پذیرند. عقد نکاح نیز نوعی قرارداد بین طرفین است که برای انجام بهتر آن می‌توان از راهنمایی جستن و کمک بهترین وکیل قرارداد بهره گرفت.

موارد شرایط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج

 شرایط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج به صورت چاپی، بیان شده است. در زمان عقد، زوجین در دفتر ازدواج موظفند که شرایط ضمن عقد نکاح را مطالعه کنند. در صورتی که هر یک از زوجین شرایط را قبول نداشته باشد، می‌تواند آن را امضا نکند.

موارد شرایط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج

شرایط ضمن عقد نکاح که برای زوجه حق طلاق ایجاد می کند:

 • زمانی که یک مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد و این طلاق از سمت او باشد، در صورتی که دلیل طلاق او، سوء اخلاق و انجام ندادن وظایف زناشویی زن نباشد، مرد باید نیمی از اموال خود را که در زندگی مشترک به دست آورده است، به زن بدهد. پذیرفتن دلایل مرد برای از دیگر طلاق بر عهده دادگاه خانواده است. با توجه به این موارد، در سند ازدواج دائم شرط تنصیف اموال و دارایی مرد ذکر می‌شود. 
 • از دیگر شرایط ضمن عقد نکاح، شرط وکالت بلاعزل یا حق توکیل به غیر است که از طرف مرد به زن داده می‌شود. با توجه به این مورد، زن می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و از طرف مراجع قضایی حکم برای او صادر می‌شود و می‌تواند نوع طلاق خود را انتخاب و از  همسر خود جدا شود. 
 • یکی دیگر از شرایط ضمن عقد نکاح در مورد شرایطی است که مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند و یا امکان اجبار وی به پرداخت نفقه نباشد. 
 • به علت سوء اخلاق و سوء معاشرت مرد، تحمل زندگی مشترک برای زن سخت شود.
 •  مرد به بیماری ناعلاجی مبتلا شود که ادامه زندگی زناشویی برای زن سخت و غیرممکن شود. 
 •  اجازه ندادن مرد به اشتغال زن درصورتی که به تشخیص دادگاه، اشتغال زن مغایرتی با شرایط خانوادگی و حیثیت او نداشته است.
 • دادگاه مرد را به ۵ سال حبس یا بیشتر یا به پرداخت جریمه نقدی محکوم کند. در این وضعیت، درصورتی تقاضای طلاق زن پذیرفته می‌شود که حکم مرد قطعی و او در زندان باشد.
 •  در صورتی که مرد به اعتیاد مبتلا شود و طبق تشخیص دادگاه خانواده، اعتیاد او، زندگی را برای زن سخت و دشوار کند.
 •  مرد زندگی خانوادگی را به مدت شش ماه یا نه ماه به طور متوالی ترک کند، بدون آنکه عذر موجهی داشته باشد.
 •  اگر بعد از ۵ سال زندگی زناشویی مرد عقیم باشد و یا به دلیل مشکلات جنسی نتواند بچه‌دار شود، زن می‌تواند جدا شود. 
 • مرد مفقودالاثر شود و از مراجعه زن به دادگاه خانواده شش ماه بگذرد و مرد پیدا نشود، زن می‌تواند جدا شود.
 •  مرد بدون اجازه و رضایت همسر خود زن دوم بگیرد و دادگاه تشخیص دهد که بین زنهای خود به عدالت رفتار نمی‌کند.

شرایط ضمن عقد نکاح در قانون

شروط قابل درج در قسمت توضیحات عقدنامه

 شروطی که در زیر بیان می‌شود در عقدنامه به صورت چاپی وجود ندارد و باید در قسمت توضیحات نوشته شود، این شروط عبارتند از:  

 • شرط تحصیل:  با قبول این شرط، زن می‌تواند تا هر مقطعی که علاقه داشته باشد به تحصیل خود ادامه دهد.
 • شرط اشتغال: اگر اشتغال زن، با مصلحت خانواده و حیثیت او مغایرتی داشته باشد، مرد می‌تواند مانع اشتغال او شود. اما اگر این شرط در شرایط ضمن عقد نکاح در قسمت توضیحات بیاید، زن می‌تواند هر شغلی را که دوست داشته باشد انتخاب کند و مرد نمی‌تواند مانع اشتغال او شود.
 • شرط حضانت فرزندان پس از طلاق: مرد حضانت فرزندان را بعد از طلاق به زن واگذار می‌کند.
 • شرط دادن وکالت مطلق در طلاق به زوجه: با این شرط مرد به زن این امکان را می‌دهد تا هر زمان بتواند طلاق بگیرد.
 • شرط تقسیم دارایی زوج بعد از طلاق:با این شرط مرد باید نیمی از دارایی‌ها و اموالی را که در زندگی زناشویی به دست می‌آورد به زن واگذار کند.
 • شرط دادن وکالت خروج از کشور به زوجه: مطابق با قانون، زن در صورت اجازه مرد می‌تواند از کشور خارج شود؛ اما با وجود این شرط، زن نیازی به اجازه شوهرش ندارد.

سخن آخر

در پایان باید گفت، برای این که شرایط ضمن عقد نکاح برای شما مشکلی ایجاد نکند، می‌توانید از بهترین وکیل خانواده در این زمینه مشورت بگیرید.

سؤالات متداول

شرایط ضمن عقد نکاح در قانون چیست؟

طبق قانون، هر یک از زوجین می‌توانند در عقد ازدواج دائم، شروطی را در سند ازدواج لحاظ کنند. براساس قانون، زوجین شروطی که خلاف ذات عقد است می‌توانند ذکر نمایند. زمانیکه زوجین این شروط را قبول کنند، برای طرف مقابل حقوق و تکالیفی به وجود می‌آید که موظف به انجام آن هستند. همچنین ضمانت اجرایی برای عدم اجرای شرایط ضمن عقد نکاح در قانون تعیین شده است. در سند ازدواج تعدادی شرط ضمن عقد به صورت چاپی قید شده است که زوجین با امضای هریک از این شرط‌ها آن را می‌پذیرند.

چند مورد از شروط قابل درج در عقد نکاح را نام ببرید.

شرط تحصیل زوجه، شرط ازدواج زوجه، شرط وکالت خروج از کشور زوجه و غیره، از جمله شروط قابل درج در عقد نکاح است.

۵/۵ - (۱ امتیاز)