یکی از آثار رخ دادن هر جرمی، آسیب دیدن طرف مقابل می‌باشد. افرادی که از وقوع ...

مطابق قوانین رسمی کشور، شما برای ثبت هر شکایتی نسبت به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، ...

اگر شما در مسائل حقوقی و یا خانوادگی به مشکلاتی برخورد کردید و نیاز به طرح ...

مهلت برگشت زدن چک، امروزه از موضوعات بسیار مهمی است که باعث ایجاد آسیب‌‌های اجتماعی و ...

شکایت از هر ارگان و یا سازمانی که بنا به اظهارات شهروندان و کارکنان، حقوق آن‌ها ...

با توجه به اینکه آمار چک‌های برگشتی در کشور ما و کیفری شدن آن‌ها روز به ...

رفتار هر فرد در فضای مجازی اثرات زیادی دارد که کم‌تر از اثرات فضای حقیقی نیست. ...

قانون جدید چک برگشتی شامل چه تغییراتی شده است؟ چک یکی از مهمترین ابزارها برای تسهیل ...