banner

دعاوی رایج بین پیمانکار و کارفرما

دعاوی رایج بین پیمانکار و کارفرما

یکی از مشکلاتی که ممکن است در اواسط پروژه‌های کوچک و بزرگ پیش بیاید، دعاوی است که میان کارفرما و پیمانکار شکل می‌گیرد که این دعاوی از ناراضی بودن طرفین از موقعیت کاری و همچنین فی ما بین قرارداد و غیره نشات می‌گیرد؛ این طرح دعاوی با توجه به بلند مدت بودن قرارداد، امکان وقوع دارد که عادی هم محسوب می‌شود اما در بعضی اوقات مشکلات بزرگتر از عادی است که در این هنگام نیاز می‌باشد تا وکیل دعاوی پیمانکاری مصنه شود. ما در این مقاله از سایت ایران وکالت قصد داریم تا درباره دعاوی رایج بین پیمانکار و کارفرما بپردازیم.

دعاوی پیمانکار و کارفرما

دعاوی رایج بین پیمانکار و کارفرما در چه مراجعی مطرح می‌شود؟

در اوایل شروع کار پیمانکار عواملی نظیر الحاقیه، هزینه‌ها و مبالغ، محدوده کاری و غیره، میان وی و کارفرما در حین ایجاد قرارداد صورت می‌گیرد که اگر کارفرما و پیمانکار آن توافق را اجرا نمایند، مشکل خاصی به وقوع نمی‌پیوندد. اما در بعضی اوقات کارفرما همه موارد ذکر شده در حین مذاکرات را عمل نمی‌کند و از این رو پیمانکار موظف است برای ایجاد طرح دعاوی رایج بین پیمانکار و کارفرما به مراجع قضایی سوق پیدا کند.

همچنین درخواست دعاوی در قراردادهای پیمانی متفاوت است، که از منظر مهندسی، حسابداری، بازرگانی، حقوقی و سایر امور دخیل در آن دارای مسائل و پیچیدگی‌های گوناگونی می‌باشد که گاها پیمانکار یا کارفرما نیازمند مشاوره تخصصی از وکلاء می‌باشند.

دعاوی رایج بین پیمانکار و کارفرما در چه مراجعی مطرح می‌شود?

پیمانکاران چه دعاوی را می‌تواند علیه کارفرمایان مطرح نمایند؟

جالب است بدانید که با توجه به گفته مراجع قضایی، طرح دعاوی رایج بین پیمانکار و کارفرما بیشتر توسط پیمانکاران مطرح می‌شود و از این رو پیمانکاران ملزوم هستند تا بدانند که کارفرمایان چه مطالباتی را می‌بایست پرداخت نماید. البته که در این میان بهترین وکیل دعاوی پیمانکاری می تواند در پیشبرد پرونده بسیار کمک کننده باشد. این موارد عبارت‌اند از:

 • صورت وضعیت موقت
 • صورت وضعیت قطعی یا دائم
 • وضعیت تعدیل
 • کارهای اضافی بر زمان تعیین شده ( اضافه کاری )
 • تغییر مقادیر و سفارشان
 • سود پیمانکار
 • تمدید ضمانت نامه‌های بانکی
 • پرداخت حقوق
 • کرایه حمل بار، سنگ، خاکبرداری و غیره
 • هزینه‌های دوران توقف کار

دعاوی اعلام بطلان فسخ پیمان

یکی دیگر از عواملی که در دعاوی رایج بین پیمانکار و کارفرما وجود دارد، دعاوی اعلام بطلان فسخ پیمان می‌باشد که این طرح بدین صورت می‎باشد که کارفرما ممکن است به دلایلی قرارداد بسته شده میان خود و پیمانکار را مشمول به فسخ تشخیص دهد. در این هنگام کارفرما موظف به شرح تصمیم خود برای پیمانکار می‌باشد. طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان:

“پیمانکار مکلف می‌باشد تا در مدت زمان ۱۰ روز از ابلاغیه‌ای که کارفرما برای پیمانکار صورت داده است، دلایل خود را که عدم از انطباق گزارش کارفرما می‌باشد را در قالب گزارش ارائه دهد. در صورتی که این گزارش بیش از ۱۰ روز زمان صرف کند، کارفرما می‌تواند بر طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، قرارداد را فسخ نماید.”

همچنین مذکور به ذکر است بدانید که زمانی که ترتیب مفاد حقوقی این ماده به عمل بیاید، نیاز به تشریفات قضایی ندارد!

در صورتی که پیمانکار ابلاغ کارفرما را ناصواب بشمارد، می‌تواند به مراجع حل اختلاف مراجعه نماید و گزارش خود را شرح دهد. همچنین دعاوی اعلام بطلان فسخ پیمان زمانی صورت می‌گیرد که فسخ از نظر ماهوی، شکلی و مقررات قانونی بر حسب مواد ۴۷ و ۴۶ به درستی به سرانجام نرسیده باشد.

دعاوی اعلام بطلان فسخ پیمان

دعاوی الزام کارفرما به ابلاغ خاتمه پیمان ( ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان )

در صورتی پیمانکار می‌تواند بر حسب ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان دعاوی را خاتمه ببخشد که کارفرما تقاضای اعلام خاتمه پیمان دهد و در صورتی که کارفرما علیرغم تحقق شرایط، دعاوی رایج بین پیمانکار و کارفرما را منبسط کند؛ پیمانکار می‌بایست برای خاتمه دادن پیمان به دادگاه مراجعه نماید.

دعاوی اعلام بطلان پیمان

هر قراردادی که میان کارفرما و پیمانکار شکل می‌گیرد باید صحت شرایط معامله را داشته باشد و همچنین موافق قوانین کشور باشد تا قرارداد پیمانکاری طبق قانون باطل نگردد. بطلان پیمان دو مورد است که به شرح ذیل انجام می‌شود:

 • خاتمه پیمان به عنوان اختیار شرط انجام شود.
 • پیمانکار شامل قانون منع مداخله باشد.

اسباب شرح داده بالا می‌تواند بر روی دعاوی اعلام بطلان پیمان تاثیر داشته باشد.

نتیجه

در این مقاله قصد داشتیم تا شما را با طرح دعاوی رایج بین پیمانکار و کارفرما آشنا کنیم و همچنین بیان کردیم که چه عواملی می‌توانند بر روی بلطان پیمان تاثیر گذار باشد. همانطور که مطالعه نمودید، طرح دعاوی رایج بین پیمانکار و کارفرما، بیشتر توسط پیمانکاران بر کارفرمایان درخواست می‌شود.

اگر به دنبال مشاوره تخصصی هستید می‌توانید از بهترین وکیل دعاوی کارگر و کارفرما در سایت ایران وکالت وقت مشاوره به صورت رایگان را دریافت نمایید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)