فرم قرارداد کار موقت (دانلود فایل word)

فرم قرارداد کار موقت

فرم قرارداد کار موقت معمولا برای بعمل رساندن کاری معین و مشخص بین کارفرما و کارگر تبیین و تنظیم می‌شود. بنابراین در چنین قراردادهایی کلیات نیز به تشخیص طرفین و کار مورد نظر تعیین می‌گردد. در تمامی قراردادهای کاری به طور معمول قوانین و ضوابطی مشترک وجود دارد. این موارد طبق ماده ۱۰ قانون کار پیروی می‌کنند. این موارد نیز اصولا در هر قرارداد کاری تکرار نیز می‌شوند.

فرم قرارداد کار موقت به دو نوع دائمی و غیردائمی تقسیم می‌شوند. ماده هفتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز اینگونه فرم قرارداد کار موقت را نیز تعریف کرده است. لازم به ذکر است که اینگونه از قراردادهای کاری در شرکت‌های دولتی و همچنین خصوصی نیز تنظیم شوند. حال تصمیم داریم که انواع قراردادهای کاری را به شما مخاطبان گرامی معرفی کنیم. بنابراین با مرجع تخصصی ایران وکالت همراه باشید تا با انواع آن آشنا شوید.

انواع قرارداد های کار

انواع قراردادهای کاری

 • دائمی: این نوع از قرارداد، توافق نامه‌ای است که بدون ذکر زمان مشخصی تنظیم می‌شود. این به این معناست که در قرارداد به هیچ گونه موردی برای موقتی بودن آن اشاره نشده است. در این صورت این نوع از توافق نامه ها دائمی محسوب می‌شوند.

این نوع از قرارداد بر اساس ماده ۲۱ قانون کار در صورتیکه با فوت شدن کارگر، از کار افتادگی یا بازنشستگی او، اخراج یا استعفای کارگر همزمان باشد، به اتمام می رسد. درباره اخراج کارگر نیز باید توجه داشته باشید، طبق ماده ۲۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، هرگاه شخص کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی کند و همچنین آیین نامه‌های انضباطی را نقض کند، کارفرما حق این را دارد که بر اساس ضوابط مربوطه قرارداد را فسخ کند.

 • موقت: بعد از قرارداد دائم، یکی از انواع قراردادهای کار مربوط به فرم قرارداد کار موقت word است. ماهیت و اساس برخی امور مدت مشخصی را برای اتمام و نتیجه‌گیری دارند. مدت آن نیز به وسیله کارفرما تعیین می‌گردد. اما مدت این نوع از قراردادها از سوی کارفرما نیز قابل تمدید نیز هستند.

در صورت برخوردن به مشکلات قضایی در حوزه انعقاد قراردادها پیشنهاد می‌شود که از یک وکیل قرارداد مشاوره بگیرید.

قرارداد موقت با کار مشخص 

ویژگی این مدل از فرم قرارداد کار موقت، مشخص بودن کار و نتیجه پایانی آن است. شرط اینکه این کار تا چه مدت زمانی به پایان برسد، اهمیت زیادی ندارد. اگرچه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ذکر کردن مدت زمان آن بهتر است. 

شرایط فسخ قراردادهای موقت

بر اساس ماده ۲۵ قانون کار کشور، هرگاه فرم قرارداد کار موقت برای مدت موقت و همچنین برای به نتیجه رساندن کار معین امضاء شده باشد هیچ کدام از طرفین حق فسخ یک طرفه این توافق ‌نامه را ندارند. اما از نگاه کلی شرایط پایان اینگونه از فرم قرارداد کار موقت بعد از اتمام موعد مورد نظر مانند قراردادهای دائمی به پایان می‌رسد.

در تنظیم انواع فرم قرارداد کار موقت مختلف در نظر گرفتن حقوق کارگر نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چند مورد فاکتورهایی که برای هر یک از کارگران باید در نظر گرفته شود را در ادامه مطلب ذکر خواهیم کرد.

ساعات کاری در فرم قرارداد کاری موقت

ساعات کاری

مبحث ساعات کاری در فرم قرارداد کار موقت کارگران یکی از موضوعات مهمی است که در ضوابط مرتبط با قوانین کار نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، ساعات کاری کارگران نباید از ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه بیشتر باشد. البته در کارها و همچنین امور زیان آور و خطرناک ساعات کاری نباید از ۶ ساعت در روز و همچنین ۳۶ ساعت در هفته بیشتر باشد. کارفرما و همچنین کارگر می‌توانند ساعات کاری را در طول هفته مشخص کنند. به شرط اینکه کل ساعات کاری در طول هفته از ۴۴ ساعت بیشتر نشود.

بیمه کارگران

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظفند تا بر مبنای قانون تامین اجتماعی پرسنل خود را بیمه کنند. تفاوتی ندارد که نوع قراردادهای کاری موقت باشد یا دائمی. در هرصورت کارفرمایان وظیفه دارند تا حق بیمه پرسنل را پرداخت کنند.

دستمزد کارگر

در طبق ماده ۳۵ قانون کار حق الزحمه ممکن است نقدی و یا غیر نقدی باشد که در مقابل انجام کار پرداخت می‌شود. در صورتی که دستمزد پرسنل به صورت ساعتی پرداخت شود به آن مزد ساعتی نیز می‌گویند. 

تعطیلات 

بر طبق ماده ۶۴ قوانین مربوط به کار، روز جمعه به عنوان روز تعطیل کارگران به حساب می‌آید. در مواردی که کارگر موظف است در ایام تعطیل نیز کار کند، کارفرما موظف است که ۴۰ درصد اضافه بر سازمان از حقوق روزانه خود را دریافت کنند. علاوه بر موارد مهمی که پیشتر ذکر شده ذکر فاکتورهایی مانند، مرخصی، حق مسکن، حق اولاد و حق ماموریت نیز در انعقاد قراردادها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

مطلب پیشنهادی: وکیل دعاوی کارگر و کارفرما

نکات ضروری در تنظیم قراردادهای موقت

در فرم قرارداد کار موقت با مدت معین و نکات مربوط به آن، از مهم ترین مسائل در زمینه روابط کارفرمایی و همچنین کارگری است. در ادامه مطلب سعی داریم تا به زبانی ساده مهم ترین نکاتی که در تنظیم قرارداد موقت باید رعایت کرد را برای شما بیان کنیم. 

 1. علاوه بر نوشتن مشخصات فردی ذکر مشخصات طرفین مانند تاریخ تولد، وضعیت تاهل، وضعیت نظام وظیفه، تعداد فرزند، مدرک تحصیلی و… نیز ضروری است.
 2. مدت زمان قرارداد، با توجه به اینکه قرارداد از نوع موقتی است بایستی مدت زمان این توافق نامه نیز ذکر شود.
 3. ساعات کاری. برای اینکه در آینده دچار مشکل نشوید، بهتر است ساعات کاری را نیز مشخص کنید.
 4. محل انجام کار
 5. دستمزد و توضیحات مربوط به حقوق
 6. بیمه و حقوق مربوط به مسکن و اولاد و…

نمونه فرم قرارداد کار موقت

نمونه فرم قرارداد کار موقت 

این قرارداد به موجب ماده ۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون کار موضوع بد الف ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می‌شود.

 • مشخصات طرفین: کارفرما / نماینده قانونی کارفرما

آقای / خانم / شرکت …………………… فرزند ………………… شماره شناسنامه ……./ شماره ثبت ………..

به نشانی ………………………………………………………………….

و کارگر آقا / خانم ………………………. فرزند ………………….. متولد ……………. شماره شناسنامه………….

شماره ملی ………………… میزان تحصیلات ………………… نوع و میزان مهارت ………………..

به نشانی ………………………………………………………………..

 • نوع قرارداد: دائم  موقت  معین
 1. نوع کار یا حرفه یا حجم کار که کارگر به آن اشتغال می‌یابد: ……………………………………………..
 2. محل انجام کار: ……………………………………………..
 3. تاریخ انعقاد قرارداد: ……………………………………….
 4. مدت قرارداد: …………………………………………….
 5. ساعات کار: …………………………………..

میزان ساعات کاری، شروع و پایان آن با توافق طرفین صورت می‌پذیرد. ساعات کاری نمی‌توان بیش از ساعات مندرج در قانون کار باشد.

 • حق السعی:

الف: دستمزد ثابت/مبنای روزانه/ساعتی ………………………………….. ریال حقوق ماهانه …………………. ریال

ب: پاداش افزایش تولید یا بهره وری ………………………….. ریال 

ج: سایر مزایا ……………………………………………………….

محل امضاء کارفرما

 1. حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهانه کارگر به حساب شماره ……………………….. شعبه ……….

۱۰) بیمه: به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌های بیمه گذار بیمه نماید.

۱۱) عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده و همچنین قانون مربوط به تعیین عیدی و همچنین پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت / مبنا تا سقف نود روز مزد حداقل روزانه قانونی کارگران به عنوان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲) حق سنوات یا مزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق قانون و مصوبه ۲۵/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳) شرایط فسخ قرارداد این قرارداد در موارد ذیل، توسط ھر یک از طرفین قابل فسخ است. فسخ قرارداد ………………… روز قبل به طرف مقابل کتباً اعلام می شود.

سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندي نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵) این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه نزد کارفرما ، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه به تشکل کارگري در صورت وجود و یک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل می شود.

محل امضاء کارفرما                                                            محل امضا کارگر

دانلود نمونه قرارداد کار موقت

فرم قرارداد کار موقت چیست؟

معمولا برای به نتیجه رساندن کاری معین بین کارفرما و کارگر در مدت زمان مشخص تنظیم می‌شود

قرارداد های کاری به چند نوع تقسیم می‌شوند؟

دو نوع، دائمی و موقت.

۳.۲/۵ - (۶ امتیاز)