فسخ از نظر لغوی به معنای نقض، زائل کردن، تباه کردن و شکستن است. در اصطلاح ...

در قانون، روابط کارفرما و کارمند یا کارگر به طور کامل بیان شده است. براین اساس، ...

از بعد ملیت داوری، داوری به بخش های زیر تقسیم می شود: • داخلی • خارجی ...

یکی از مهم ترین مراحل فعالیت‌های پیمانکاری، انعقاد قراردادی است که منشا تعهد و التزام برای ...

امروزه در صنایع نفت و گاز، در بخش‌های گوناگون بالادستی و پایین دستی همانند استخراج نفت ...

یکی از مشکلاتی که ممکن است در اواسط پروژه‌های کوچک و بزرگ پیش بیاید، دعاوی است ...

خسارت از نظر لغوی به معنای ضرر و زیان است. در بحث خسارات قراردادی، هنگام عقد ...

چگونگی اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی از آن رو اهمیت دارد که خیلی از مواقع کارگران ...

گاهی پیش می آید که کارفرمایان کارمندان یا کارگران خود را بیمه نمی کنند، یا حق ...

در ماده ۷ قانون کار آمده است که قرارداد کار یک قرارداد شفاهی یا کتبی است ...