banner

حق عائله مندی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

حق عائله مندی
حق عائله مندی

قرارداد کار، قراردادی است که میان کارفرما و کارپذیر تنظیم می‌شود و رابطه استخدامی دو طرف را مشخص می کند. در سال ۱۳۶۹ بود که قانون کار تصویب شد. قانون کار بر قراردادهای کار و رابطه استخدامی میان کارفرما و پیمانکار نظارت دارد. قانون کار، یکی از قوانین لازم الاجرا است و تمام قراردادهای کار باید براساس شرایط و ضوابط مقرر در آن تنظیم شوند. حقوق و مزایا یکی از مهمترین مولفه های قانون کار است که پس از امضای قرارداد به کارپذیر تعلق می‌گیرد و در این میان حق عائله مندی یکی از مهم‌ترین مزایایی است که قانونگذار برای کارپذیران تعیین می‌کند.

قانون گذار، شرایط برخورداری از حق عائله مندی را در قانون مشخص کرده است. بنابراین، کارگرانی که شرایط مقرر در قانون کار را دارند می توانند از حق عائله مندی استفاده کنند. در این مقاله از ایران وکالت شرایط و ضوابط قانونی بهره مندی کارپذیران از این حق را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

حق عائله مندی چیست ؟

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، فراهم کردن هزینه‌های زندگی هر روز دشوار‌تر از دیروز می‌شود. به همین دلیل، دولت در تلاش است تا قوانینی را وضع کند که از کارگران حمایت کرده، بخشی از هزینه‌های زندگی آنان را تامین کند و شرایط زندگی آنان را آسان تر کند. حق عائله مندی یکی از مزایایی است که با هدف تامین بخشی از هزینه‌های زندگی فرزندان کارپذیر تصویب شده است. در مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی، پرداخت این امتیاز به کارپذیران توضیح داده می‌شود.

کارپذیرانی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند که به واسطه قرارداد کار، استخدام شده‌ باشند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌ باشند. کارفرما موظف است که حق عائله مندی را به کارپذیر پرداخت کند. البته لازم به ذکر است که مبلغی که کارفرما بابت این تسهیلات به کارپذیران پرداخت می‌کند، از دستمزد آن‌ها کسر نمی‌گردد.

مطابق با قانون تامین اجتماعی، تمام کارپذیرانی که دارای فرزند هستند، باید در پایان هر ماه مبلغی را به عنوان حق عائله مندی دریافت کنند. این امتیاز، کمک هزینه‌ای برای مخارج فرزندان افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است. لازم است به این نکته اشاره داشته باشیم که هم مردان و هم زنان شاغل، از این تسهیلات برخوردار می‌شوند.

حق عائله مندی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

حق عائل مندی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، شرایط بهره مندی از حق عائله مندی را عنوان می کند. در گذشته، این امتیاز تنها به دو عدد از فرزندان افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی تعلق می‌گرفت. اما در حال حاضر و با توجه به تشویق مردم به فرزندآوری، این حق به تمام فرزندان افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی تعلق می‌گیرد.

مقاله پیشنهادی: اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی

اما استفاده از امتیاز حق عائله مندی شرایطی دارد که به شرح زیر است:

  1.  کارپذیر باید حداقل هفتصد و بیست روز کاری بیمه تامین اجتماعی داشته باشد.
  2. سن فرزندان ذکور بیمه شده کمتر از ۱۸ سال باشد یا مشغول به تحصیل باشند.
  3. در صورتی که سن فرزند بیمه شده بیشتر از ۱۸ سال باشد، کمیسیون های پزشکی بیماری یا نقص عضو و عدم توانایی کار کردن او را تایید کرده باشند.
  4. کارپذیرانی می توانند از امتیاز حق عائله مندی استفاده کنند که تحت شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی قرار گیرند.
  5. اگر زن و شوهری به صورت همزمان بیمه شده تامین اجتماعی هستند، باید این امتیاز به هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه پرداخت شود.

ضمانت اجرایی حق عائله مندی

کارفرما موظف است حق عائله مندی را به کارپذیرانی که از شرایط قانونی لازم برای دریافت این حق برخوردار هستند، پرداخت کند. در غیراینصورت، مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار موظفند هرگونه اختلاف در زمینه پرداخت این امتیاز توسط کارفرما به کارگر را پیگیری کنند. اگر کارفرما حق عائله مندی را نپردازد، کارپذیران می‌توانند در اداره کار بر علیه او شکایت کنند. اگر شکایت کارپذیران پذیرفته شود و اداره کار به نفع آن‌ها رای صادر کند، کارفرما محکوم می شود که تمام تسهیلات عقب افتاده را نیز بپردازد.

توجه داشته باشید که این تسهیلات هر سال با توجه به نرخ همان سال محاسبه و پرداخت می‌شوند.

حق عائله مندی بازنشستگان

حق عائله مندی به کارگران بازنشسته‌ای که از شرایط قانونی لازم برخوردار باشند، تعلق می گیرد. شرایطی که باعث می‌شود بازنشستگان از این حق برخوردار شوند، به شرح زیراست:

  • اگر بازنشستگان مرد کاملا از کار افتاده شوند و همسر دائم آن‌ها در قید حیات باشد.
  • اگر بازنشستگان زن، شوهر نداشته باشند.
  • اگر بازنشستگان زن، فرزند پسر کمتر از ۱۸ سال داشته باشند.
  • اگر سن پسر یا پسران بازنشستگان زن، بیشتر از ۱۸ سال باشد ولی نقص عضو و یا بیماری که عدم توانایی کار کردن ایجاد کند، تایید شده باشد.

آیا حق عائله مندی مشمول مالیات و بیمه می شود؟

حق عائله مندی از مزایای شاغل شدن هستند و با شغل ارتباطی ندارند. اما در بخشنامه مالیاتی اشاره‌ نشده است که به آن مالیات تعلق می گیرد یا خیر. در قانون مالیات‌های مستقیم شفافا توضیح شده است که حقوق و مزایای شغلی شامل پرداخت مالیات می شوند. بنابراین، می‌توانیم بگوییم که این تسهیلات مشمول مالیات می‌شود. همچنین از این امتیاز حق بیمه کسر نمی شود.

بنابراین، کارفرما نباید سهم حق بیمه کارکنان خودش را از این مبلغ کسر کند. هرگونه خودداری از پرداخت حق عائله مندی توسط کارفرما به کارگر خلاف قوانین بوده و کارگر می تواند توسط بهترین وکیل دعاوی کارگر و کارفرما ، حق خویش را مطالبه نماید.

شرایط برخورداری از حق عائله مندی در سال ۱۴۰۲

حق عائله مندی بازنشستگان 

 مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۱، امتیاز مربوط به کمک هزینه عائله مندی متاهلین جدید و امتیاز فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین، به ترتیب ۲ و۳ برابر افزایش می یابد.

در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که کمک هزینه‌های عائله‌مندی و فرزندان به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که متاهل هستند، معادل ۸۰۰ امتیاز، برای هر فرزند معادل ۲۰۰ امتیاز و حداکثر سه فرزند است.

حداکثر سن برای فرزندانی که از مزایای این بند بهره مند می شوند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، ۲۵ سال تمام و نداشتن شوهر برای فرزندان دختر خواهد بود. کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نیستند، همسر آنان معلول بوده و یا کلا از کار افتاده است یا خود به تنهایی مخارج فرزندان را به عهده دارند، از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی بهره مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کار افتاده کلی بنا بر تشخیص مراجع پزشکی مرتبط، شامل محدودیت سقف سنی نیستند.

مطالعه بیشتر: شکایت از کارفرما بابت حقوق

سخن پایانی

کارکنانی از حق عائله مندی برخوردار می‌شوند که قرارداد کار داشته باشند. به عبارتی، کارکنانی قانون کار شامل آنها می شود که به واسطه قرارداد کار استخدام شده‌اند. بنابراین، کارکنانی که می‌خواهند از مزایایی مانند حق عائله مندی برخوردار شوند، قرارداد آن‌ها باید مطابق با اصول و ضوابط قانون کار باشد.

در بخش مربوط به خدمات تنظیم قرارداد، قرارداد شما مطابق با قانون کار و با توجه به شرایطی که دارید، تهیه و تنظیم می‌شود. آگاهی و اشراف به تمامی حقوق و مزایای قانونی، حق مسلم هر کارپذیری می باشد. چنانچه سوال یا مسئله ای در رابطه با موضوع حق عائله مندی دارید، می توانید از طریق سایت ایران وکالت با وکیل در ارتباط بوده و مشورت بگیرید.

سوالات متداول

حق عائله مندی چیست؟

طبق قوانین تامین اجتماعی، حق عائله مندی به فرزندان کارپذیرانی تعلق می گیرد که به وسیله قرارداد کار استخدام شده و زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند.

ضمانت اجرایی حق عائله مندی چیست؟

چنانچه کارفرما از پرداخت حق عائله مندی کارپذیر خودداری کند، کارپذیر این حق را دارد که در اداره کار از او شکایت کند. در صورت پذیرفته شدن شکایت، کارفرما می بایست تمامی حقوق کارگر را پرداخت کند .

۳/۵ - (۶ امتیاز)