banner

تنظیم اجاره نامه مغازه

اجاره نامه مغازه

قرارداد اجاره، قراردادی است که بین موجر یا اجاره دهنده و مستاجر تنظیم و نوشته می شود. موجر به فردی گفته می شود که صاحب مغازه است و مستاجر نیز به شخصی گویند که به موجب تنظیم اجاره نامه مغازه می تواند فروشگاه خود را در آن مغازه در طول مدت زمان مشخصی که طی شده است راه بیاندازد.

بنابراین اگر کاسب هستید و یا قصد دارید برای کسب و کار خود مغازه‌ای اجاره کنید، این مقاله به شما کمک می‌کند تا از نحوه تنظیم و نوشتن اجاره نامه مغازه اگاه شوید. همچنین تنظیم اجاره نامه مغازه از مهمترین و پیچیده ترین قراردادها است؛ بنابراین باید در انعقاد آن توجه زیادی شود تا در نهایت و اتمام قرارداد به هیچ کدام از طرفین خسارت وارد نشود.

از این رو توصیه می شود به شما قبل از تنظیم اجاره نامه مغازه، با نمونه قرارداد آن آشنا باشید تا در آینده دچار هیچ گونه مشکلی نشوید. در ادامه مطلب از ایران وکالت به نحوه تنظیم و انعقاد قررداد اجاره نامه مغازه می پردازیم.

نمونه متن اجاره نامه مغازه

نحوه تنظیم اجاره نامه مغازه

 • موجر:

موجر/موجرین ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. كد ملي ……….. متولد ……….. ساكن ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. با مدیریت ……….. (به موجب روزنامه رسمی شماره ……….. مورخ ………..)

 • وکیل موجر:

خانم / آقای ……….. که با اختیار حاصله از وکالتنامه شماره ……….. مورخ ……….. تنظیمی در دفترخانه ……….. این اجاره نامه را امضاء کرده است.

 • مستأجر:

خانم / آقای ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. / شرکت ……….. به شماره ثبت ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. با مدیریت ……….. (به موجب روزنامه رسمی شماره ……….. مورخ ………..)

 • وکیل مستاجر:

خانم / آقای ……….. که با اختیار حاصله از وکالتنامه شماره ……….. مورخ ……….. تنظیمی در دفترخانه ……….. این اجاره نامه را امضاء کرده‌اند.

 •   مورد اجاره در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

……….. دانگ یک باب مغازه / یک دستگاه آپارتمان/یک باب ساختمان واقع در شهر ……….. خیابان ……….. کوچه ……….. شماره ……….. که مشخصات ثبتی آن به شرح زیر است:

پلاک ثبتی اصلی ……….. پلاک ثبتی فرعی ……….. منطقه ثبتی ……….. مساحت ……….. سایر مشخصات ……….. مورد اجاره به موجب پروانه ساختمان شماره ……….. مورخ ……….. و گواهی پایان کار مورخ ……….. شماره ……….. دارای کاربری تجاری است و برای شغل ……….. اجاره داده می شود.

 • تجهیزات و امکانات مورد اجاره به شرح ذیل است:
 1. وسایل گرمایش و سرمایش: شوفاژ، کولر، فن کویل، تهویه مطبوع مرکزی، پکیج حرارتی و برودتی، بخاری، شومینه.
 2. برق، آب، گاز تلفن/تلفن های به شماره ………..
 3. لوستر ، تجهیزات اداری ، قفسه بندی،– یخچال صنعتی.
 4. پارکینگ و انباری.
 5. سایر موارد ………..
 • مدت اجاره در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

مدت اجاره ……….. سال/ماه شمسی که آغاز آن ……….. می باشد.

 •  مبلغ اجاره در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

برای تمام مدت ……….. ریال معادل ……….. تومان است که:

 1. مبلغ ……….. ریال آن در اول هر ماه در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت می شود.
 2. طی ……….. فقره چک به موجر پرداخت شد.
 3. طی ……….. فقره سفته به موجر پرداخت شد.
 4. مستأجر در اول ماه مبلغ ……….. ریال به حساب جاری شماره ……….. شعبه ……….. بانک ……….. واقع در ……….. به نام موجر واریز خواهد کرد و بری الذمه خواهد شد.
 5. سایر روش های دیگر پرداخت ……….. (با تفصیل نوشته شود).
 • سرقفلی در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

مستأجر یا اجاره کننده ملک هیج وجهی بابت سرقفلی پرداخت نکرده است و به این ترتیب هیچ حقی نسبت به سرقفلی و حقوق صنفی متعقله به ملک ندارد و به صورت ساده می‌توان گفت که ملک به صورت امانت با پرداخت بهای آن در اختیار مستاجر قرار میگیرد و در انقضاء مدت قرارداد چیزی از این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

مستأجر مبلغ ……….. ریال به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرد و بین طرفین مقرر گردید:

 • الف- این وجه متعلق به موجر یا صحب ملک است و در قبال پرداخت آن با اجاره دادن ملک به مستأجر با شرایط و مبلغ از قبل تعیین شده در اجاره نامه موافقت کرده است و برای این سرقفلی هیچ ما بازاء و عوض دیگری در نظر گرفته نشده و در انقضاء مدت قرارداد مستأجر مکلف به تخلیه است و چیزی بابت سرقفلی یا عوض آن دریافت نمیکند.
 • ب- در پایان مدت قرارداد و زمان تخلیه معادل همین مبلغ به مستأجر پرداخت خواهد شد. افزایش نرخ تورم و تغییر قیمت سرقفلی هیچگونه تأثیری در این امر نخواهد داشت.
 • ج- در پایان، رقم پرداختی مستاجر به علاوه مبلغی که بر مبنای شاخص بانک مرکزی جبران کاهش ارزش پول را با توجه به مدت اجاره بکند به مستأجر تأدیه خواهد شد.
 • د- در پایان مدت سرقفلی متعلق به محل بر مبنای نرخ عادله و قیمت معاملاتی در زمان تخلیه به مستأجر پرداخت می‌شود.

منظور از نرخ عادله و قیمت معاملاتی وجهی است که مستأجرین جهت اجاره کردن سند ملک، با مدت و شروط مشابه و مبلغ اجاره‌ای معادل مبلغ اجاره این سند به علاوه بر نرخ تورم به نسبت مدت اجاره، آمادگی پرداخت آن را به عنوان سرقفلی دارند.

در صورت عدم توافق بین طرفین در این خصوص، نظر هیأتی متشکل از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری متبع خواهد بود.

 •  شروط هنگام عقد در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

مستأجر حق انتقال ملک اجاره شده را به غیر ندارد/دارد.

مورد اجازه صرفاً برای شغل ……….. اجاره داده شده و مستأجر به هیچ وجه حق تغییر شغل ندارد.

حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن بر عهده مستأجر است و باید در انقضاء مدت معلوم، مورد اجاره و تجهیزات آن را صحیح و سالم و بدون کم و کسری تحویل دهد.

تعمیرات جزئی و کوچک برعهده مستأجر و تعمیرات کلی که به ظاهر فروشگاه یا ملک تاثیر ‌گذار است بر عهده موجر است.

پرداخت بهای برق، آب، گاز و تلفن برعهده مستأجر است.

پرداخت هزینه نگهداری (شارژ) ساختمان بر مبنای مصوبات و قوانین تعیین شده توسط هیات‌ مدیره بر عهده مستأجر/ موجر است و تغییرات این ارقام نیز مورد قبول می‌باشد.

اسقاط کافه خیارات من جمله خیارغبن (به هر درجه‌ای که باشد) از طرفین به عمل آمد.

مستأجر موظف است که مالیات ها و عوارض کسبی و حق بیمه کارگران و کارکنان خود را به موقع بپردازد و در کسب و کار خود ضوابط قانونی و شرعی را دقیقاً رعایت کند.

تأخیر و وقفه در پرداخت اجاره بها برای موجر حق فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره را ایجاد خواهد کرد. در این حالت حق مستأجر نسبت به سرقفلی نیز (در صورت وجود) از بین خواهد رفت. تخلف مستأجر از هر یک از شروط مندرج شده در این سند نیز همین آثار را خواهد داشت.

 • شاهدین در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

این اجاره نامه در تاریخ ……….. با حضور آقایان :

 1. ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. آدرس ………..
 2. ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. آدرس ………..

افراد معتمد موجر و مستأجر که به عنوان شاهد اجاره نامه یا قرارداد را امضاء کرده‌اند. در دو نسخه با اعتبار همسان تنظیم و امضاء و مبادله خواهد شد.

بخش‌ها و مطالب زاید در هر دو نسخه قلم زده و ابطال شده است.

امضاء موجر                                                                           امضاء مستأجر

امضاء شاهد ۱                                                                       امضاء شاهد

دانلود فایل ورد نمونه اجاره نامه مغازه

مطلب پیشنهادی : فسخ قرارداد

نکات مهم در تنظیم اجاره نامه مغازه

سرقفلی

 سرقفلی یکی از مواردی است که در ثبت اجاره نامه مغازه همیشه نقش بسیار بزرگی را ایفا کرده است و باید به آن همیشه توجه شود. اگر حق سرقفلی وجود داشته باشد، باید این موضوع بطور شفاف در قرارداد ذکر شده باشد. علاوه بر این مورد، مستاجر موظف است هزینه‌ای را بابت این سرقفلی به مالک بپردازد.

مالک و مستاجر طبق توافقی که باهم می‌کنند، هر ساله این قرارداد با قیمت روز و با در نظر گرفتن تورم سالانه تمدید یا با همان قیمت سال قبل به مستاجر اجاره داده شود. در غیر این صورت هزینه سرقفلی به قیمت روز محاسبه می‌شود و باید به مستاجر پرداخت شود. حال ممکن است برای شما نیز سوال پیش بیاید که سرقفلی به چه معناست؟ به طور خیلی ساده در حین تنظیم اجاره نامه مغازه، صاحب ملک علاوه بر        اضافه بر کرایه ای که از مستاجر می گیرد، مبلغی را نیز به عنوان سرقفلی دریافت می کند. فرد مستاجر با دادن این مبلغ به مالک تجاری حق تقدم پیدا می کند

در نهایت در صورتی که شخص مستاجر نخواهد که دوباره ملک تجاری را اجاره کند، صاحب ملک موظف است مبلغ سرقفلی را به قیمت عادلانه و به روز محاسبه کرده و به وی برگرداند.

نکات مهم در تنظیم اجاره نامه مغازه

کاربری مغازه

 دومین مورد که بسیار مهم است که در تنظیم اجاره نامه مغازه باید به آن توجه داشته باشید کاربری مغازه می باشد. به عنوان مثال ممکن است برخی از املاک تجاری برای فروش پوشاک کاربرد داشته باشد و مغازه دیگری برای رستوران، مشاغل فنی، نجاری و غیره. این مورد به عنوان اولین عواملی تعیین کننده برای اجاره محسوب می شوند.

مطلب پیشنهادی : خسارات قراردادی

متراژ مغازه

 مورد دیگری که هنگام قبل از تنظیم اجاره نامه مغازه باید به آن دقت داشته باشید متراژ مغازه می باشد. شما باید در گام اول به نوع کسب و کار خود توجه داشته باشید و بدانید حداقل به طور تقریبی به چند متر فضا خالی نیاز خواهید داشت. به عنوان مثال اگر قصد دارید تا یک فروشگاه لوازم خانگی راه اندازی کنید بهتر است یک مغازه با متراژ بزرگ اجاره کنید.

منطقه جغرافیایی

 مهم ترین معیاری که در سنجش مبلغ اجاره ماهیانه مغازه نقش بزرگی را ایفا می کند، منطقه جغرافیایی مغازه می باشد. برای نقد اجاره نامه مغازه در نظر داشتن نیاز های منطقه با توجه به نوع کسب و کارتان و از نظر دسترسی، پرتردد بودن، داشتن جای پارک مناسب و غیره بسیار حائز اهمیت است.

مدت قرارداد اجاره نامه مغازه

توجه به مدت زمان قرارداد برای موجر و هم برای مستاجران بسیار مهم و ضروری می باشد. به عنوان مثال اگر کسب و کارتان نیاز به مطرح شدن دارد یا به عبارتی دیگر باید فرایند برندسازی طی شود، تا مخاطبان بیشتری کسب کنید، بهتر است قرارداد بلند مدت تنظیم کنید تا از ضررهای جبران ناپذیر و از دست دادن مشتریان خود جلوگیری شود.

اجاره نامه مغازه

مبلغ اجاره

یکی از فاکتور های مهم در تنظیم اجاره نامه مغازه مبلغ اجاره می باشد که باید با ارزیابی بازار کار آن منطقه به صورت عادلانه معین شود. همچنین از آنجایی که هر سال با تمدید قرارداد اجاره مغازه، مبلغ اجاره نیز افزایش خواهد یافت پس بهتر است در سال اول انعقاد قرارداد، اجاره مغازه بر روی قیمت معقولی توافق شود تا در سال های بعدی توان پرداخت اجاره بها را داشته باشید.

مطلب پیشنهادی : نمونه قرارداد کار

سخن آخر

بنابراین با دانستن موارد فوق می توانید به راحتی اجاره نامه مغازه را تنظیم کنید و از بروز مشکلات احتمالی و سوءتفاهم جلوگیری شود.

آیا بدون مراجعه به بنگاه می توان قرارداد اجاره نامه مغازه بین موجر و مستاجر تنظیم کرد ؟

بله، اما بهتر است برای سال اول قرارداد حتما به بنگاه مراجعه کنید تا قرارداد از نظر قانونی و حقوقی معتبر باشد.

در قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری چه اطلاعاتی درج می شود ؟

در قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری در قسمت مورد اجاره باید اطلاعاتی نظیر متراژ آدرس تجهیزات مورد اجاره و سایر موارد مورد نیاز درج شود که توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.

۴.۷/۵ - (۵۶ امتیاز)