banner

ملاقات فرزند

ملاقات فرزند

در دادگاه طلاق، مسائلی همچون حضانت، نگهداری و ملاقات فرزند نیز پیش می‌آید. معمولا در طلاق زوجین، علاوه بر خود زن و مرد، بیشترین صدمه را فرزندان آن خانواده می‌بینند. با توجه به شرایط پدر و مادر، دادگاه تصمیم می‌گیرد که فرزند تحت حضانت کدام یک از والدین باشد. معمولا نگهداری فرزندان تا ۷ سال با مادر و بعد از آن با پدر می‌باشد.

وکیل طلاق می‌تواند به پدر و مادرها در مسئله قیومیت و حضانت فرزند و همچنین تاریخ ملاقات فرزند کمک کند تا طرفین به توافقاتی برسند.

سن قانونی کودکان برای انتخاب حضانت

انتخاب قیومیت توسط دادگاه برای کودکانی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند. عموما پسرها با رسیدن به ۱۵ سالگی و دختران با رسیدن به ۹ سالگی، خودشان می‌توانند انتخاب کنند که می‌خواهند با پدرش زندگی کنند یا مادرش، اما در کل تامین مخارج زندگی فرزند با پدر خانواده است.

اما حق حضانت فرزند نباید باعث شود که دیگری از حق ملاقات با فرزند خود محروم شود. ملاقات با فرزند حق طبیعی والدین بوده و نمی‌توان آن‌ها را از این حق محروم کرد.

تعیین محل ملاقات فرزند برای والدین

تعیین محل ملاقات فرزند برای والدین

مطابق با قانون حمایت از خانواده، اگر هر یک از والدينی که به صورت جدا از فرزند خود زندگی می‌کنند، بخواهند فرزند خود را ملاقات کند، بايد به دادگاه مراجعه کند و حکم ملاقات با فرزند را دریافت کند، سپس به محل تعيين شده رفته و فرزند خود را ملاقات کند.

متأسفانه این کار گاهی با دخالت نيروی انتظامی و ملاقات فرزند در کلانتری است و از آنجایی که کلانتری‌ها به دلیل فضای خشن و جرایمی، و رفت و آمد افراد خلافکار، محیطی تنش زا و نامناسب برای کودکان به حساب می آيد و موجب آسيب روحی به فرزند می‌شود.

جرم ممانعت از ملاقات فرزند

طبیعی است پدر و مادری که حق حضانت فرزند را ندارد، حق ملاقات فرزند خود را دارد و می‌تواند فرزندش را هر وقت که بخواهد ملاقات کند. دقت بفرمایید که آنچه که گفتیم، تنها مربوط به شرایط بعد از طلاق نمی‌باشد؛ زیرا  ممکن است هنوز کار به دادگاه و طلاق نکشیده  باشد ولی زوجین با هم زندگی نکنند.

اما اگر پدر و مادری، که حضانت فرزند بر عهده او است، مانع ملاقات طرف مقابل شود طرف دیگر می‌تواند با دادن دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجعه به دادگاه تقاضای ملاقات فرزند خود را کند.در این صورت شخص می‌تواند دستور موقت ملاقات فرزند خود را، به صورت فوری، از دادگاه دریافت نماید.

 در نتیجه دادگاه خانواده با رعایت مصلحت فرزند باید حق ملاقات را برای خواهان ملاقات تعیین نماید. طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم محسوب می‌شود. براساس همین ماده، در قانون حمایت خانواده داریم: <هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداری كند يا مانع ملاقات کودک با اشخاص صاحب حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.>

جرم ممانعت از ملاقات فرزند

نمونه رای ممانعت از ملاقات فرزند

درتاریخ : …………….

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ……. دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است؛ درباره این موضوعات می باشد: استنکاف از تحویل طفل، مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی، ممانعت از ملاقات طفل مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی، استنکاف از تحویل طفل، ممانعت از ملاقات طفل.

رای بدوی

درخصوص اتهام جناب آقای / سرکار خانم …………………. دایر بر استنکاف از دادن طفل به کسانی که قانوناً حق تحویل طفل را دارند (ممانعت از ملاقات فرزند) نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی و عدم ارائه دلیل بر تسلیم و تحویل طفل جهت ملاقات و اینکه حسب الاظهار متهم از تاریخ ……… طفل مورد ملاقات شاکی واقع نشده است و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، به استناد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است .

دادرس شعبه ۱۰۸۲ عمومی جزایی تهران – رمضانی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدید نظرخواهی جناب آقای / سرکار خانم ……………. با وکالت ………………. نسبت به دادنامه شماره ………….. صادره از شعبه …….. دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل پنج ماه حبس تعزیری به اتهام ممانعت از ملاقات طفل و پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی خانم / آقای ………….. دادگاه از توجه به محتویات پرونده در ارتباط با بزه ایراد ضرب عمدی نظر به اینکه میزان دیه تعیین شده کمتر از خمس دیه کامل می باشد، لذا بالحاظ بند (د) ماده ۲۳۲  قانون آیین دادرسی در امور کیفری حکم صادره در این قسمت قطعی است و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود.

ثانیاً در مورد بزه ممانعت از ملاقات طفل نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ……….. شعبه ……. دادگاه خانواده تهران حضانت فرزند مشترک به عهده زوج است و در وضعیت کنونی امتناع زوج از در اختیار گذاشتن فرزند مشترک برای ملاقات هفتگی مادرش، موجبات وقوع و [تکوین] بزه موضوع ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی را فراهم نمی‌نماید و ضمانت اجرای آن در قانون دیگری پیش بینی شده است، لذا با موجه تشخیص دادن تجدید نظرخواهی مستنداً به شق یک بند (ب) ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه صدرالاشعار حکم بر برائت تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

نمونه رای ممانعت از ملاقات فرزند

چکیده رای

اگر پدر و مادری از دادن طفل به همسر سابقش، که حکم دادگاه در مورد حق ملاقات با فرزند خودش را دارد، استنکاف نماید؛ عمل وی مشمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی نمی‌گردد.

جمع بندی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ملاقات فرزند و قوانین موجود در این زمینه می‌توانید با بهترین وکیل خانواده در ارتباط باشید. ایران وکالت آماده پاسخ به نیازها و سوالات شما در زمینه‌های مختلف حقوقی به صورت رایگان می‌باشد.

سؤالات متداول

حکم کسی که مانع استرداد طفل شود، چیست؟

هرکس که مانع اجرای حکم دادگاه و استرداد طفل شود، دادگاه می‌تواند حکم به بازداشت وی دهد.

حق والدین در تربیت طفل در چه صورتی باطل می‌شود؟

جنون والدین، عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی والدین و کفر

۵/۵ - (۱ امتیاز)