banner

اوصاف مهریه چیست؟ شرایط طلب کردن مهریه

اوصاف مهریه

اوصاف مهریه یکی از حق های قانونی زوجه در ازدواج با توافق طرفین است. دریافت مهریه به دو صورت است: عندالمطالبه و عندالاستطاعه. هر کدام از روش های دریافت مهریه دارای قوانین خاص خود است. تفاوت در اوصاف مهریه هر کدام از انواع دریافت آن، به هنگام پرداخت مهریه است.

از زمان قدیم اوصاف مهریه و یا تعیین مهریه برای زنان وجود داشته است. اعتقاد پیامبر اسلام بر مهر السنه بوده است که به صورت مقداری ثابت برای اوصاف مهریه و یا صداق همسرانش اجرا می شده است. در اسلام اوصاف مهریه برای انجام حقوق و ارزش زن بوده است که به صورت پیشکش از طرف مرد به زن پرداخت می شده است.

پیدایش مهریه یا صداق

مقاله پیشنهادی: مهرالسنه چیست و چقدر است؟

چگونگی پیدایش اوصاف مهریه و یا صداق

یکی رسوم قدیمی در اسلام مهریه یا صداق است، که به نشانه نیاز خانم ها به حمایت مالی شکل گرفته است. به دلیل وجود ارزش خانم ها و ارزش های احساسی و یا فیزیکی آنها بیشتر وظایف خانم ها متمرکز به خانواده شده است.

زن بعد از عقد دائم موظف به همسری کردن برای زوج است. وظایف همسری زوجه موارد بسیاری است که باعث آرامش در منزل می شود. وظایف همسری زوجه به نوعی یک تکلیف برای زن است که زن موظف به انجام آن است. پرداخت مهریه و اوصاف مهریه به هیچ عنوان تاثیری بر وظایف همسری زن نیست.

اگر زن در زندگی زناشویی به وظایف همسری خود پایبند نباشد هم، اوصاف مهریه ای که در عقد نامه آمده است حق زن بوده و مرد باید تعهد به پرداخت آن داشته باشد.

برای اوصاف مهریه قوانین و دلیل های متفاوتی وجود دارد. در اغلب روایت های مطرح شده از طرف کارشناسان دینی روایت شده که مهریه به نوعی هدیه و یا پیشکشی از طرف مرد است که نشان دهنده عشق و علاقه به زن پرداخت می شود. به همین علت نام هایی مانند پیشکشی و یا تقدیمی و … بر روی مهریه گذاشته شده است.

بسیاری از افراد معتقد هستند که مهریه به عنوان یک مال در نکاح است که باعث ساختن میل زن به زندگی زناشویی و تکامل آن است. این حق بعد از خطبه عقد و نکاح و رابطه زناشویی زوجین به زن قابل تعلق گرفتن است. نحوه گرفتن مهریه به توافق بین زوجین و ذکر شده در عقدنامه بستگی دارد.

انواع اوصاف مهریه

با توجه به قانون های موجود برای اوصاف مهریه، مهریه یکی از اصلی ترین حقوق های زن است. اوصاف مهریه به سه دسته تقسیم می شود. هر کدام از این اوصاف مهریه قواعد خاص خود را دارد.

انواع اوصاف مهریه

مقاله پیشنهادی: میزان نفقه‌ زن خانه دار در سال ۱۴۰۱

مهریه مهرالمسمی:

اوصاف مهریه جزء شروط اجرا خطبه عقد نیست. عقد قرارداد مالی محسوب نمی شود، پس تعیین نکردن میزان مهریه باعث ساقط شدن آن نیست. اگر زن و مرد قبل از عقد خود راجع به میزان و نوع مهریه به توافق برسند و اوصاف مهریه را کامل تعیین کنند، مهریه از نوع مهر المسمی است. مهریه مهر المسمی به صورت دقیق و کامل در عقدنامه ثبت می شود.

مهریه مهرالمثل:

اگر اوصاف مهریه تا قبل از خطبه عقد تعیین نشده باشد بعد از انجام رابطه زناشویی مهریه مهرالمثل به زن تعلق می گیرد. اگر مهریه در زمان عقد تعیین نشود مهریه ای مانند بقیه زنان شبیه به او به زن تعلق می گیرد. موقعیت اجتماعی زن، وضعیت اقتصادی و شان و منزلت خانواده از موارد مهم تعیین کننده مهریه مهرالمثل زن می باشد.

مهریه مهرالمتعه:

طبق قانون ۱۰۹۳ قانون مدنی اگر مهریه در عقدنامه نیامده باشد و زوج قبل از نزدیک شدن به زوجه و تعیین شدن مهر زوجه را طلاق دهد زوجه مستحق مهریه مهرالمتعه است و اگر بعد از طلاق مهریه داده شود مستحق مهریه مهرالمثل است.

شرایط تعلق مهریه به زوجه

مهریه و اوصاف مهریه مانند حقوق مالی است که در هر صورت بعد از ازدواج و رابطه زناشویی به زوجه تعلق می گیرد. در بعضی موارد با توجه به روابط زوجه شرایطی پیش می اید که تعلق گرفتن مهریه به زوجه به صورت قطعی است. شما می‌توانید در این امور از بهترین وکیل مهریه به صورت حضوری و یا آنلاین مشاوره حقوقی دریافت کنید.

عقد صحیح

عقد صحیح به عقدی گفته می شود که بر طبق دین اسلام و قوانین موجود آن باشد. منفعت طلبی و یا دلیل دیگری به غیر از زندگی مشترک می تواند دلایلی باشد که باعث صحیح نبودن عقد شود.  طبق اوصاف مهریه و شرایط تعلق مهریه بعد از انجام عقد صحیح مهریه به زن تعلق می گیرد.

دخول به شبهه

یکی از مهم ترین مواردی که مهریه به زوجه تعلق می گیرد دخول به شبهه است. در این صورت مهریه مهرالمثل به زوجه تعلق می گیرد.

عقد صحیح

مقاله پیشنهادی: شرایط ضمن عقد نکاح در ازدواج

پس از عقد فاسد

اگر عقدی فاقد هر یک از ارکان عقد و نکاح باشد و یا چند مورد از قانون های نکاح را رعایت نکرده باشد، به آن عقد فاسد می گویند. در این زمان مهریه بر طبق اوصاف مهریه به زوجه قابل تعلق است.

زمان پرداخت مهریه

مهریه در زمان پرداخت به دو صورت اتفاق می افتد. نوع اوصاف مهریه و پرداخت ان در زمان عقد مشخص می شود و در عقدنامه ثبت می شود.

  1. مهریه عندالاستطاعه: زن و مرد قبل از عقد و شروع زندگی مشترک خود قرار هایی با هم دارند که یکی از این موارد تصمیم گرفته شده مهریه عندالاستطاعه است. اگر زن تعهد به موارد مشخص شده به عنوان اوصاف مهریه را در زمانی که مرد قابلیت پرداخت آن را داشته باشد، داشته باشد می تواند مهریه خود را طلب کند و به آن مهریه عندالاستطاعه می گویند. زوج وظیفه دارد در صورت داشتن توانایی مالی ان مهریه را پرداخت کند.
  2. مهریه عندالمطالبه: در زمان توافق رسیدن زوجین بر عندالمطالبه بودن مهریه اتفاق می افتاد. به این صورت که در هر زمان که زوجه خواستار مهریه خود باشد مرد وظیفه دارد مهریه مورد نظر زن را پرداخت کند.

اوصاف مهریه در ازدواج موقت

اوصاف مهریه در ازدواج موقت انجام شرط اصلی آن است، که جاری شدن صیغه عقد است. در ازدواج موقت باید در مورد میزان مهریه زوجه و زوج به توافق برسند تا اوصاف مهریه در عقدنامه انها ثبت شود. این مهریه کاملا حق زن است و زوجه می تواند در هر زمان آن را از زوج طلب کند.

چگونگی پرداخت مهریه و اوصاف مهریه

مردی که مهریه طلب شده همسر خود را پرداخت نکرده باشد مقروض شناخته می شود و باید اولین زمان ممکن قرض خود به همسرش را پرداخت کند.

پرداخت اوصاف مهریه

مقاله پیشنهادی: صیغه ۹۹ ساله چیست؟

پرداخت مهریه بستگی به دارایی های منقول و غیر منقول مرد همچنین دارایی هایی ثبت شده مرد دارد. اگر مرد تمکن مالی مناسب برای پرداخت مهریه را داشته باشد وظیفه دارد مهریه زوجه را به صورت تمام و کمال پرداخت کند.

اگر مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه زوجه را نداشته باشد با استناد به مدارک که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارد درخواست اعسار باید کند و در صورت به اثبات رسیدن نداشتن توانایی مالی زوج پرداخت مهریه به صورت اقساط خواهد شد.

سخن آخر

رسوم اشتباه در زمان قدیم تا به الان باعث انحراف افراد از مسیر اصلی خود است. اوصاف مهریه و مهریه یکی از رسم هایی است که به دلیل داشتن پشتوانه مالی برای زن شکل گرفته است.

داشتن مهریه هایی با مبالغ بسیار بالا ایجاد رسم های اشتباه است. پیشنهاد می شود زن و مرد و خانواده هایشان برای میزان مهریه از مهریه هایی با مبالغ بالا پرهیز کنند تا باعث اختلاف و تفرقه بین زن و مرد نشود. مهریه های بسیار بالا به جای پشتوانه بودن برای زن بیشتر باعث ایجاد تفرقه و مشکل بین زن و شوهر می شود. در هرصورت، اگر به دنبال مطالبه مهریه خود هستید، لازم است با بهترین وکیل خانواده مشورت کنید.

سؤالات متداول

آیا در قانون احکامی برای اشتباه کردن در عقد نکاح نیز پیش بینی شده است ؟

بر اساس قانون مدنی هویت طرفین باید قبل از عقد معلوم شود تا از اشتباه در نکاح جلوگیری شود .

اشتباه در مورد شخصیت طرف مقابل چه تاثیری در ازدواج دارد ؟

در چنین شرایطی عقد نکاح باطل است.

در صورتی که شخصی دیگری را برای ازدواج فریب داده وسبب اشتباه او شود تکلیف چیست ؟

در صورتی که این اشتباه مصداقی از فریب در ازدواج تلقی شود ، نکاح قابل فسخ است .